Ziafat of Syedi Mehlam Bhai Saheb DM 1436H

Shabab Ziafat of Syedi Mehlam Bhai Saheb DM 1436H

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4772.jpg]880
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4773.jpg]390
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4775.jpg]400
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4778.jpg]350
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4779.jpg]370
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4780.jpg]280
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4781.jpg]290
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4783.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4784.jpg]220
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4786.jpg]290
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4787.jpg]220
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4789.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4791.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4793.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4794.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4796.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4798.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4799.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4802.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4804.jpg]260
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4805.jpg]240
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4807.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4808.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4811.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4812.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4813.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4815.jpg]240
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4816.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4817.jpg]220
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4818.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4820.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4821.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4823.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4824.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4826.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4829.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4830.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4832.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4833.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4835.jpg]200
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4857.jpg]310
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4859.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4860.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4861.jpg]240
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4862.jpg]220
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4863.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4864.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4870.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4871.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4872.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4873.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4874.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4876.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4877.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4878.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4879.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4881.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4882.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4883.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4884.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4886.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4887.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4888.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4890.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4891.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4893.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4895.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4896.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4897.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4899.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4901.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4903.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4904.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4905.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4909.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4911.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4914.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4915.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4916.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4920.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4929.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4931.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4933.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4935.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4936.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4937.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4938.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/shabab-ziafat-of-syedi-mehlam-bhai-saheb-dm-1436h/thumbs/thumbs_img_4939.jpg]100

Al Had al Anjab al As’ad Syedi Mehlum BS arrives to Colombo

Representatives of the Jamaat were present to welcome Al Had al Anjab al As’ad Mehlam Bhai Saheb Hakimuddin DM when he arrived to Colombo early this morning. Syedi Mehlam Bhai Saheb is representing the Daawat and will be conducting Sabaqs for Mumineen, visiting Mumineen Households and will be attending to all other Daawat related matters during his stay.

Al Had al Anjab al As'ad Syedi Mehlum BS arrives to Colombo

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4337.jpg]1250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4338.jpg]370
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4339.jpg]310
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4340.jpg]290
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4342.jpg]260
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4345.jpg]260
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4346.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4347.jpg]230
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4349.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4354.jpg]270
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4356.jpg]420
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/al-had-al-anjab-al-asad-syedi-mehlum-bs-arrives-to-colombo/thumbs/thumbs_img_4358.jpg]320

Zikra Milad 1435H

ZIkra Milad Jaman 1435H

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3488.jpg]1530
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3491.jpg]290
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3494.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3499.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3501.jpg]280
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3502.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3503.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3504.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3508.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3512.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3515.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3517.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3520.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3523.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3526.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3528.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3531.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3532.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3533.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3538.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3540.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-milad-jaman-1435h/thumbs/thumbs_img_3542.jpg]180

SEZ organizes celebrations of Meelad of Syedna Mufaddal Saifuddin TUS

Mumineen were treated to a fireworks display and cake cutting on the 23rd of Ramadan to celebrate the Meelad of Syedna Mufaddal Saifuddin Maula TUS. The Salavaat Jaman organized by SEZ had a full house of Mumineen who consumed the delicious spread.

SEZ organizes celebrations of Meelad of Syedna Mufaddal Saifuddin TUS

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0011.jpg]2020
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0014.jpg]270
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0021.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0024.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0026.jpg]240
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0028.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0029.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0031.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0034.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0036.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0041.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0046.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0048.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0050.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0053.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0063.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0064.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/sez-organizes-celebrations-of-meelad-of-syedna-mufaddal-saifuddin-tus/thumbs/thumbs_dsc_0065.jpg]150

Gifts to Children Ramadan 1435H

Burhani Womens, B.E.Z & Talebaat Distributes Gifts in Khushi of Lailatul Qadr & Milad Mubarak of Our beloved Aqa Moula TUS. SEZ was on hand to help organize the children and distribute.

Gifts to Children Ramadan 1435H

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00321.jpg]2060
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00322.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00323.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00326.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00328.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00329.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00332.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00333.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00334.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00335.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00336.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00338.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00339.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00340.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00341.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00343.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00344.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00345.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00348.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00349.jpg]90
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00351.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00352.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00353.jpg]80
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00354.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00355.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/gifts-to-children-ramadan-1435h/thumbs/thumbs_dsc00357.jpg]140

Janaab Sh Kausarbhai Visits Shabab Office 1435H

Janaab Sh Kausarbhai Visits SEZ Office 1435H

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_205953.jpg]2380
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210011.jpg]260
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210159.jpg]250
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210215.jpg]240
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210404.jpg]220
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210624.jpg]190
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210636.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210640.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210714.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210728.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210818.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210900.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210910.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210925.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210937.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_210958.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_211019.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_211119.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_211133.jpg]160
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_211413.jpg]170
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/janaab-sh-kausarbhai-visits-sez-office-1435h/thumbs/thumbs_img_20140701_211516.jpg]150

 

 

Zikra 1435H/2014

On this auspicious day of Zikra, the ‘Jewel’ of the Imam and ‘Aqeeq’ of Yemen, our Moula TUS, honoured us by considering us his ‘Jewels’. The same precious Jewels that physically gathered at the Janaza and Qabr of Syedna al Muqaddas RA.

He considered us worthy of revealing his treasured Jewels. Imam AS states in Ikhwan al Safa:

“Do not reveal jewels to dogs, for they will never understand its value.”

Zikra 1435H/2014

[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00175.jpg]2580
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00181.jpg]280
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00184.jpg]280
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00188.jpg]260
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00189.jpg]240
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00194.jpg]210
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00207.jpg]180
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00209.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00210.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00211.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00213.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00216.jpg]130
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00217.jpg]140
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00221.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00222.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00224.jpg]150
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00226.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00227.jpg]110
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00228.jpg]120
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00229.jpg]100
[img src=http://colomboshabab.com/wp-content/flagallery/zikra-1435h2014/thumbs/thumbs_dsc00231.jpg]70

Syedna TUS spoke about 4 Jewels and 4 thieves. The most important of them is the ‘Jewel of Iman’ and its theif is jealousy (hasad). Jealousy drives one to the extent of denial, where he can no longer see the truth. He cannot differentiate a ‘Jewel’ from an imitation.

In light of The Quran and his Ashara bayaans, Syedna TUS has continued to carry on the ‘call’ to Dawat through
1. Wisdom (Hikmat)
2. Advice (Maw’ezat)
3. Reason/Proof (Mujadalat)

Anyone who doesn’t answer this call is blinded by heart, a heart of stone. Nay, he is worse, for even a stone understands its place.

May Allah grant our precious Moula, long and radiant life. The life of an eternal Jewel.

Ameen

Karbala Yemen Tour 2014

YEMEN:

18 mumineen set forth to Yemen to perform ziyarats in compliance with the schedule of Faiz-E-Hatimi, namely:

  • Maulatena Hurratul Maleka RA
  • Syedna Ibrahim al-Hamidi RA – 2nd Dai
  • Syedna Hatim Mohiyuddin RA – 3rd Dai
  • Syedna Ali Shamsuddin RA – 18th Dai
  • Syedna Idris Imaduddin RA – 19th Dai (subject to government permission)
  • Syedna Mohammed Izzuddin RA – 23rd Dai
  • Syedna Yusuf Najmuddin RA – 24th Dai

 

KARBALA:

Following the many historic visits to Karbala Moalla and Najaf-e-Ashraf by Aqa al Hay-al Muqaddas Syedna Mohammed Burhanuddin (RA) and Aqa Moula Syedna Mufaddal Saifuddin (TUS), the Ziyarat Tour Committee of SEZ have been organizing KUN safars for mumineen for the past decade.

On the 9th of April 2014, 74 mumineen set off on this much-anticipated journey and spent a total of 11 days in the sacred cities of Karbala and Najaf.

Aqa Maula Safar TUS 2014

Declaration Form Signing